push-in/on nástrčková šroubení

push-in/on nástrčková šroubení

U Push-In tvarovek se hadice jednoduše zastrčí až na doraz a speciální fixační kroužek zajišťuje, aby hadice spolehlivě držela a těsnila i bez dalších pomocných prostředků. Tlakem na uvolňovací kroužek a současným tažením hadice se spojení opět uvolní. Při montáži a demontáži je spolehlivě zajištěna lehká a bezpečná manipulace, kterou lze mnohokrát opakovat bez narušení těsnosti šroubení. Je možné jednoduše montovat potrubí bez dodatečného nástroje.

Na rozdíl od spojení Push-In, u něhož se hadice zasouvá, se u nasazovacího spojení Push-On hadice nasazuje na speciálně vyvinuté a vytvarované hrdlo, které spolu se základním tělesem tvoří jednotku, a upíná se převlečnou maticí.