Technische wijzigingen, aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving constructie- en maatveranderingen evenals prijsaanpassingen door te voeren. De productafbeeldingen op internet kunnen van de geleverde goederen afwijken. Voor fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Gewichtsinformatie zonder garantie. Vraag bij speciale toepassingsgebieden ons productmanagement naar de geschikte oplossing. Kopiëren en nadruk, ook gedeeltelijk, uitsluitend met toestemming van de firma Schwer Fittings GmbH.

Afwijkingen tov Normen

Principieel voldoen onze artikelen aan de vermelde Normen. Echter: wij behouden ons het recht voor  constructieve- en maatafwijkingen tov de aangegeven norm door te voeren. Er kunnen maten zijn veranderd als wij daarin een technisch of productietechnisch voordeel of noodzakelijkheid zien. Indien u exacte wensen of eisen heeft verzoeken wij u met onze productmanager of uw reguliere contactpersoon contact op te nemen.


Voor uw veiligheid

Omdat de buisverbindingselementen deels blootstaan aan belastingen zoals trillingen en ongecontroleerde drukpieken, dienen alleen originele Schwer-componenten gebruikt te worden met inachtneming van de sf-montagevoorschriften. Anders kan de functionaliteit belemmerd worden en tot verlies van de garantie leiden.


Weergave drukbereiken

De normaaldrukken die van toepassing zijn (PN) vindt u op iedere pagina van de catalogus terug. In alle gevallen wordt de druk in Bar weergegeven. Testmedium is water, statisch getest. Bij normale procesomstandigheden (statisch) en temperaturen van ongeveer 20°C kan de bedrijfsdruk (PB) gelijk gesteld worden aan de Normaaldruk (PN). (Zie ook DIN 2401 deel 1). Bij hogere temperaturen dient de volgende druk-reductietabel te worden geraadpleegd.


Drukcorrectietabel

Temperatuursinterval Procentuele red. van de druk

-60°C – 20°C 0,0 %
50°C 4,5 %
100°C 11,0 %
150°C 16,0 %
200°C 20,0 %
250°C 24,0 %
300°C 29,0 %
350°C 31,0 %
400°C 33,0 %

Wij maken u erop attent, dat DIN 17 440 tabel 6 een grenstemperatuur van 400°C voor rvs 1.4571 aangeeft.


Combinaties van buisverbindingen

Bij toepassing van verschillende soorten buisverbindingen en afdichtingen in ­véén systeem, gelden vanzelfsprekend de maximaal toepasbare werkdrukken ­van de zwakste componenten.


Correcte montage

Bij alle druktrappen geldt uitdrukkelijk de voorwaarde dat de buisverbindingen correct en volgens de voorgeschreven procedure zijn gemonteerd. Ook correcte installatie en bevestiging van de aan te sluiten buis heeft invloed op de maximaal toelaatbare druk. Spanningen in de buissystemen als gevolg van onnauwkeurige montage moeten vermeden worden.

vorige pagina