Zmiany techniczne, modyfikacje

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, zmian wymiarów i zmian cenowych bez wcześniejszego powiadamiania. Ilustracje poglądowe produktów w Internecie mogą różnić się od dostarczanych towarów. Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za możliwe błędy. Informacje o wadze bez gwarancji. W przypadku specjalnych obszarów zastosowań prosimy o kontakt z naszym działem produktów w celu ustalenia najbardziej optymalnego rozwiązania. Kopiowanie i powielanie – także częściowe – wyłącznie za pozwoleniem firmy Schwer Fittings GmbH.

Odchyłki od norm

Zasadniczo nasze artykuły są zgodne z podanymi normami. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmian konstrukcyjnych lub wymiarowych w porównaniu do normy, jeżeli widzimy przewagę techniczną lub związane jest to z dostosowaniem do możliwości produkcyjnych. Jeśli jest wymagane wykonanie dokładnie zgodne z normą, prosimy o konsultację z naszym działem zarządzania produktem.


Dla Państwa bezpieczeństwa

Z uwagi na fakt, że elementy łączeniowe do rur są częściowo narażone na silne obciążenia i na niekontrolowane, krótkotrwałe skoki ciśnienia, należy stosować wyłącznie oryginalne części firmy Schwer uwzględniając przy tym Instrukcje Montażu sf. Inna sytuacja może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo działania i prowadzić do utraty gwarancji.


Ciśnienia

Dopuszczalne ciśnienie nominalne (PN) można odczytać na każdej stronie katalogu w tabeli (tabelach). Ciśnienie podawane jest głównie w barach (bar) dla wody o obciążeniu statycznym. Dla normalnych warunków pracy (statyczne warunki pracy) oraz dla temperatury 20° można przyjąć, że ciśnienie robocze (PB) równe jest ciśnieniu nominalnemu (PN) (zobacz DIN 2401, część 1). Przy temperaturach podwyższonych należy obniżyć ciśnienie robocze (PB), w stosunku do ciśnienia nominalnego (PN), o wartość podaną w tabeli.


Tabela redukcji ciśnienia nominalnego

Zakres temperatur Redukcja ciśnienia

-60°C do 20°C 0,0 %
50°C 4,5 %
100°C 11,0 %
150°C 16,0 %
200°C 20,0 %
250°C 24,0 %
300°C 29,0 %
350°C 31,0 %
400°C 33,0 %

Zwracamy uwagę, że zgodnie z DIN 17 440 tab. 6 maks. temperaturą graniczną dla stali 1.4571 (DIN) (H17N13M2T - PN) jest temperatura 400°C.

Europäische Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU

Bereich A und V (Armaturen und Ventile):

Alle Produkte werden gemäß Artikel 4.3 der Europäischen Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU entwickelt und hergestellt. Produkte mit Nenndurchmessern von mehr als 25 mm bis einschließlich 32 mm dürfen nicht zum Fördern von flüssigen oder gasförmigen Fluiden der Gruppe 1 (gefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Produkte mit Nenndurchmessern von mehr als 32 mm dürfen nur zum Fördern von flüssigen Fluiden der Gruppe 2 (ungefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Bei Verwendung mit anderen Medien ist eine Überprüfung durch Schwer Fittings anzufragen.

Bereich ECO (Ecotube Verschraubungen):

Alle Produkte werden gemäß Artikel 4.3 der Europäischen Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU entwickelt und hergestellt. Produkte mit Nenndurchmessern von mehr als 25 mm bis einschließlich 32 mm dürfen nicht zum Fördern von Gasen der Gruppe 1 (gefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Produkte mit Nenndurchmessern von mehr als 32 mm dürfen nur zum Fördern von flüssigen Fluiden der Gruppe 1 (gefährlich) oder Gruppe 2 (ungefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Bei Verwendung mit anderen Medien ist eine Überprüfung durch Schwer Fittings anzufragen.

Bereich QC (Schnellverschlusskupplungen):

Alle Kupplungen werden gemäß Artikel 4.3 der Europäischen Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU entwickelt und hergestellt. Kupplungen mit Nenndurchmessern von mehr als 25 mm bis einschließlich 32 mm dürfen nicht zum Fördern von flüssigen oder gasförmigen Fluiden der Gruppe 1 (gefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Kupplungen mit Nenndurchmessern von mehr als 32 mm dürfen nur zum Fördern von flüssigen Fluiden der Gruppe 2 (ungefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Bei Verwendung mit anderen Medien ist eine Überprüfung durch Schwer Fittings anzufragen.

Bereich Aq (Aquapress Pressfittings Kugelhähne):

Alle Kugelhähne werden gemäß Artikel 4.3 der Europäischen Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU entwickelt und hergestellt. Kugelhähne mit Nenndurchmessern von mehr als 25 mm bis einschließlich 60 mm dürfen nicht zum Fördern von gasförmigen Fluiden der Gruppe 1 (gefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Kugelhähne mit Nenndurchmessern von mehr als 60 mm dürfen nur zum Fördern von flüssigen Fluiden der Gruppe 1 (gefährlich) oder Gruppe 2 (ungefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Bei Verwendung mit anderen Medien ist eine Überprüfung durch Schwer Fittings anzufragen.

Stellungnahme Schwer Fittings

Kombinacja różnych elementów złącznych

W przypadku zastosowania w jednej instalacji różnych elementów złącznych, jak również różnych materiałów, z których wykonano złącza i uszczelnienia, obowiązują dla całej instalacji każdorazowo najniższe dopuszcza-lne ciśnienia i temperatury spośród wszystkich elementów złącznych i uszczelnień.


Prawidłowy montaż

Podając w naszym katalogu dane dotyczące ciśnień zakładamy, że montaż wykonany jest rzeczowo i bezbłędnie. W tym celu prosimy zapoznać się z instrukcją montażu. W czasie montażu instalacji rurowych należy zwrócić uwagę, aby złącza nie były narażone na dodatkowe naprężenia i obciążenia.

poprzednia strona